Winst & Waarde™ scan

Door de scan in te vullen kom je er heel snel achter wat de sterke en minder sterke terreinen zijn binnen je bedrijf. Ongeveer de helft van de vragen hebben betrekking op de Schijf van Vijf™ van jouw bedrijf.

Een gezond bedrijf heeft een goed uitgebalanceerde Schijf van Vijf™

Deze bestaat uit de 5 vakgebieden: strategie, financiën, marketing, organisatie en communicatie + identiteit. Afhankelijk waar het bedrijf nu staat, en wat de volgende stap is op de levenscyclus zullen bepaalde onderdelen van de bedrijfsvoering meer of minder belangrijk zijn voor winst- en waardeverbetering. Voor meer uitleg over de Schijf van Vijf™ en de Levenscyclus™ zie hoofstuk 3 van de bestseller Maak je bedrijf meer waard .

Hoe werkt de Winst & Waarde™scan?

Geef per onderdeel aan in hoeverre dit op jouw bedrijf van toepassing is, met een cijfer tussen de 1 en 10. Hierbij staat 10 voor helemaal van toepassing en een 1 voor helemaal niet van toepassing. Aangezien veel bedrijven meer directeuren hebben die gezamenlijk de directie voeren/zijn, houden we hier bij de vragen rekening mee. Ben je enig directeur, vul dan dezelfde scores in bij de vragen over meerdere directeuren.

Een waardevolle investering

In 5 à 10 minuten breng je zelf de potentie, blinde vlekken en dode(lijke) hoeken voor winstgevendheid en waardecreatie van je bedrijf in kaart. Je krijgt een beknopt advies inzake de uitkomsten van de Schijf van Vijf™ van jouw bedrijf in je mailbox.

 
[expand title="Start de Winst & Waarde™ scan"] [/expand]
 

 

De Winst & Waarde™ scan, met als basis de Schijf van Vijf™, maakt onderdeel uit van het MBW™ programma. De scan wordt gratis beschikbaar gesteld aan ondernemers, en mag alleen voor het invullen van de eigen gegevens gebruikt worden.

 

Wat levert het op?

Heldere bedrijfsdoelen

Groeiplan met praktische stappen om van A naar B te komen

Lucht en ruimte gecreëerd in hoofd, bedrijf en op de bank

Professionaliseringsslag voor jezelf als ondernemer